معرفی پرسنل استعداد تو

همه اینجاییم تا راه آینده را هموار کنیم

نیلوفر حسینی

نیلوفر حسینی

روانسنجی و ارزیابی

نیلوفر حسینی

روانسنجی و ارزیابی
پردیس رضایی

پردیس رضایی

مسئول پذیرش
نیوشا اژدری

نیوشا اژدری

مسئول تولید محتوا

نیوشا اژدری

مسئول تولید محتوا

مورد اعتماد برندهای زیرهستیم

مورد اعتماد شماییم!

711

مخاطبین استعداد تو

371

استعدادیابی انجام شده

10

شهرها

22

کارگاه برگزار شده

آخرین مقالات سایت

[insta-gallery id=”1″]