معرفی روند کار استعدادیابی

مرحله اول : تست تعیین هوش غالب
مرحله اول : تست تعیین هوش غالب

کارشناسان ها با توجه به گروه سنی مراجعين و انجام انواع تست های بین‌المللی بومی سازی شده (نرم شده و همچنین با نظارت دانشمندان و پژوهشگران استرالیایی سعی در کشف هوش‌های عالمی دارند.

بیشتر بدانید

مرحله دوم : تحلیل تست و ارائه راهکار
مرحله دوم : تحلیل تست و ارائه راهکار

مشاورین خبره ما با توجه کامل به تفاوت‌های فردی و شخصیتی و با کمک کارشناسان استرالیایی، گزارش و دستور عمل کاملی به منظور توسعه و پرورش استعداد ارائه خواهند داد.

بیشتر بدانید

مرحله سوم : معرفی کلاس‌های آموزشی
مرحله سوم : معرفی کلاس‌های آموزشی

مشاوران متخصص ما با در نظر گرفتن ویژگی‌های فردی و تایج حاصل از تست و تحلیل آن متناسب‌ترین مهارت ها را معرفی کرده و طی چند جلسه فرآیند پیرفت فرد را پیگیری می کنند.

بیشتر بدانید

مرحله چهارم : آموزش هوش مالی جهت کارآفرینی
مرحله چهارم : آموزش هوش مالی جهت کارآفرینی

ما با استفاده از اساتید داخلی و همچنین متخصصین خارجی راهکارهای متعدد و منحصر به فردی برای خانواده‌ها و فرزندانعزیز آنها به منظور توسعه هوش مالی داریم.

بیشتر بدانید

معرفی پرسنل استعداد تو

همه اینجاییم تا راه آینده را هموار کنیم

علیرضا پورخانی

علیرضا پورخانی

روانشناس و مدیر داخلی

علیرضا پورخانی

روانشناس و مدیر داخلی
نیلوفر حسینی

نیلوفر حسینی

روانسنجی و ارزیابی

نیلوفر حسینی

روانسنجی و ارزیابی
پردیس رضایی

پردیس رضایی

مسئول پذیرش

مورد اعتماد برندهای زیرهستیم

مورد اعتماد شماییم!

541

مخاطب

1693

استعدادیابی

27

گارگاه

15

شهر

آخرین مقالات سایت