آدرس: شیراز – زرگری – نرسیده به کوچه ۱۷ – ساختمان میرداماد ۱ – طبقه سوم

تلفن ثابت: ۳۶۲۶۹۲۹۴-۰۷۱
تلفن همراه: ۰۹۹۱۷۶۳۰۸۰۰