بررسی اهمیت شکوفایی استعداد، بر اساس هرم مزلو و کتاب (در باب حکمت زندگی)

بررسی اهمیت شکوفایی استعداد، بر اساس هرم مزلو و کتاب (در باب حکمت زندگی) روزی فیلسوفی آلمانی که به بدبینی مشهور بود، کتابی در باب بررسی مسئله ی ))خوشبختی(( نوشت که شامل توصیه های بسیارحکیمانه‎ای برای در پیش گرفتن یک

هم بازی رفتار ساز کودک

بازی شخصیت کودک را می سازد. رابطه ای صمیمی و همبازی شدن کودک با بزرگسالی مهربان، برای ایجاد احساس اعتماد و ارزش، رفع نیازمندی ها، پاسخ به پرسش ها و حل مشکلات کودک الزامی است. کنش متقابل با کودکان دیگر،

اگر های وحشتناک

اگر های ترسناک   گاهی اوقات ما بزرگتر ها در مقابل خواسته های کودک غولی به اسم اگر قرار می دهیم. اگر اتاقت رو جمع کنی شب شام پیتزا می خوریم. اگر دستات رو بشوری میتونی کارتون ببینی. اگر غداتو

ساز هوشمند

ساز هوشمند   بهتوون کوچولو های عزیز و موسیقی دان های نهفته باخبر باشید  که استعدادتو تست هوش موسیقی را نیز به خدمات خود افزوده است. خبر هیجان انگیز تر اینکه حتی کارگاه آموزشی_ هیجانی موسیقی نیز در حال برگزاری

بهینه درس بخوانیم

راحت تر درس بخوانیم خبر خوب! استعداد تو، به خدمات خود *پکیج مشاوره تحصیلی* را نیز افزوده است. پکیج آموزشی و مشاوره تحصیلی استعداد تو با عنوان راحت تر درس بخوانیم با برنامه و صحیح درس خواندن همیشه یکی از