ساز هوشمند

 

بهتوون کوچولو های عزیز و موسیقی دان های نهفته باخبر باشید  که استعدادتو تست هوش موسیقی را نیز به خدمات خود افزوده است.

خبر هیجان انگیز تر اینکه حتی کارگاه آموزشی_ هیجانی موسیقی نیز در حال برگزاری است.

برای آگاهی از این ویژه اتفاق ما در این مقاله همراهمان باشید.

کارگاه ساز هوشمند در ۱۰ جلسه ی ۱ ساعته که یک روز مشخص در هفته می باشد برگزار میشود. (شروع از دوشنبه ۱۵ آذر ۱۴۰۰)

این جلسات از جلسه یکم تا هفتم برای کودکان و از جلسه ی هشتم تا دهم برای والدین می باشد.

در این کارگاه، کودکانی با هوش موسیقیایی یا عزیزانی که کلاس های موسیقی می روند می توانند شرکت کنند.

 

سرفصل های کارگاه :

  1. ماهیت موسیقی
  2. ریتم و ضرب
  3. نت و آوا
  4. ساز شناسی کودک
  5. ریتم هر ساز( لمس شناسی ساز)
  6. بازی های کلام و ریتم
  7. شرح موسیقی ، صدا و ریتم 
  8. موسیقی و ماهیت آن (والدین) 
  9. ساز شناسی بزرگسال(والدین)
  10. تئوری ، هوش  انواع ساز و تفاوت هر هوش برای ساز ، انتخاب آگاهانه ساز ، معرفی اساتید برجسته هر ساز (والدین)

 

شرح روند کارگاه 

 

جلسه اول ماهیت موسیقی

معرفی 

چیستی شناسی موسیقی 

توصیف موسیقی 

کاربرد موسیقی 

بازی موسیقی حرکتی ( آرام سام سام و…)

* مدت زمان ۴۵ دقیقه الی یک ساعت

 

جلسه دوم ریتم و ضرب

بازی با ریتم ( تمپو ) 

بازی با دست ( صدا شناسی و تشخیص آن )

* مدت زمان ۳۰ دقیقه الی یک ساعت

 

جلسه سوم نت و آواز

شناخت تئوری موسیقی 

توصیف نت با آوا 

توصیف پله های صدا 

بازی ریتم و صدا با بدن 

* مدت زمان ۴۵ دقیقه الی یک ساعت

 

جلسه چهارم ساز شناسی کودک

تعریف ساز 

اسم ساز ها صرفا جهت شناخت نه یادگیری 

تفاوت ساز ها 

صدا شناسی هر ساز 

* مدت زمان ۴۵ دقیقه الی یک ساعت

 

جلسه پنجم ریتم شناسی و لمس

شرح تمام ریتم ها با بازی 

توصیف هم جواری ریتم و نت 

بازی ریتمیک به منظور درک بهتر ریتم 

لمس ساز در سه رده ی سازی کوبه، تار، نت

* مدت زمان ۴۵ دقیقه الی یک ساعت

 

جلسه ششم بازی های کلام و ریتم

آوا شناسی و کلام 

بازی با صدا 

بازی با کلام 

بازی و جنبش ریتم 

* مدت زمان ۳۰ دقیقه الی یک ساعت

این جلسه بر محور اصلی بازی می گذرد تا کودک  فهم و درک بهتری از ریتم داشته باشند.

 

جلسه هفتم شرح موسیقی، صدا و ریتم

جمع بندی کلی تمامی این جلسات به صورت تعامل گر و همراه با کودک و در قالب بازی سوال گر می باشد. 

* مدت زمان ۴۵ دقیقه الی یک ساعت

 

جلسه هشتم موسیقی و ماهیت آن (والدین)

معرفی 

چیستی شناسی موسیقی 

توصیف موسیقی 

کاربرد موسیقی

تئوری کلامی موسیقی

* مدت زمان  ۴۵ دقیقه الی یک ساعت

 

جلسه نهم سازشناسی (والدین)

توصیف انواع ساز 

معرفی ساز ها

معرفی هر گروه ساز برای هر هوش 

سوال محور از سطح دانش موسیقی والدین

* مدت زمان ۴۵ دقیقه الی یک ساعت

 

جلسه دهم تئوری شناسی و جمع بندی (والدین)

انواع ساز و تفاوت هر هوش برای ساز

معرفی اساتید برجسته هر ساز

تئوری ، هوش  

انتخاب آگاهانه ساز

جمع بندی بر هوش و ساز 

* مدت زمان ۴۵ دقیقه الی یک ساعت

 

این کارگاه با محوریت هدف اشتیاق سازی و آموزش موسیقی برگزار می شود.

یادمان نرود که موسیقی و آواز از اصلی ترین عناصر ارتباط و زندگی هستند.

منتظر حضور آگاهانه شما جهت حصول اعتماد و اطمینان از آینده ی موسیقی محور کودک شما هستیم.

جهت کسب اطلاعات بیشتر و ثبت نام در این کارگاه با شماره های زیر تمای حاصل فرمایید.

۰۹۹۱۷۶۳۰۸۰۰   _    ۰۷۱۳۶۲۶۹۲۹۴

مطالب مرتبط

ارسال دیدگاه