ریشه ترس در کودکان را بشناسید .

ترس یک واکنش عاطفی، هیجانی و فیزیکی است. هر انسانی هنگام روبرو شدن با خطر واقعی، احساس امنیت خود را از دست می‌دهد و دچار ترس می‌شود. این واکنش عاطفی، کاملا طبیعی است و از بدو تولد دیده می‌شود. ترس